REKLAMACE

 • Před zahájením procesu reklamace nás prosím informujte o zjištěném nedostatku na objednavky@nevysavej.cz.
 • V odpovědi na váš email vám zašleme reklamační formulář a popíšeme, jak postupovat a kam reklamaci zaslat.
 • Reklamace musí být vždy přijata písemně, proto prosíme vždy pečlivě vyplňujte reklamační formulář a uveďte na sebe kontakt.
 • Reklamace musí být vždy uplatněna bezprostředně po vzniku závady. Na pozdní reklamace nebude brán zřetel.
 • Vadu podrobně písemně popište do reklamačního protokolu a pokud je to možné, v balíku viditelně vadu označte.
 • Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (závada obalu není úměrné poškození v důsledku rozbalení) nebo jinak vhodně zabalené tak, aby nemohlo dojít během přepravy k jeho poškození.
 • Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. a s dokladem o koupi (faktura), který slouží zároveň i jako záruční list.
 • Zboží zašlete ​​na adresu Vlárská 953/22, 627 00 Brno - Slatina.
 • Zboží neposílejte na dobírku, zásilku doporučujeme pojistit.
 • Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů. O vyřízení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 • Tato lhůta se počítá od prvního následujícího dne po přijetí kompletní zásilky pro reklamaci, která musí obsahovat reklamované zboží, doklad o koupi, správně vyplněný a podepsaný reklamační formulář a příp. příslušenství ke zboží.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamace může být pozastaven a to v případě, neobdržíme-li veškeré podklady pro vyřízení reklamace (části zboží, dokumenty apod.). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dokumentů.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na objednavky@nevysavej.cz.